:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2022-03-08 11:03:55 มีผู้เข้าชม: 6621 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (63)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

>> แบบประเมินพนักงานราชการ สำนักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุง Covid

>> แบบประเมิน ตำแหน่งครูนิเทศก์ ปรับปรุง Covid (63)

>> แบบประเมิน บรรณารักษ์ 

>> ตัวชี้วัด พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน(ธุรการ/การเงิน/พัสดุ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สำหรับคณะกรรมการ)

>> แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ปรับปรุง Covid-(63)

>> แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ศศช. ปรับปรุง Covid (63)

>> แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพื้นที่ปกติ ปรับปรุง Covid (63)

>> แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูนิเทศก์ ปรับปรุง Covid (63)

>> แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการ ตำหน่ง บรรณารักษ์

>> แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ธุรการ/การเงิน/พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไฟล์แบบสรุปผลการประเมิน (เจ้าหน้าที่จะส่งไฟล์ให้กรรมการและเลขาฯ)

>>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แผนการประเมินผลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน

 

 

 


 

ลงวันที่: 2021-08-10
โดย: บุคลากร

 

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566