:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2019-03-14 18:50:22 มีผู้เข้าชม: 1280 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61)

สถานศึกษา ครูผู้สอน สามารถนำผังการออกข้อสอบที่ตรงตามหลักสูตรฯ กำหนด ไปวางแผนและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา กศน. เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผังการออกข้อสอบ >>Click<<

รายละเอียดผังการออกข้อสอบ >>Click<<


 

ลงวันที่: 2019-03-14
โดย: ภาคี

 

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566