:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2020-03-20 12:09:05 มีผู้เข้าชม: 2005 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำชี้แจง
ขอแจ้งข้าราชการทุกคนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หลังจากที่จัดทำแผนพัฒนาเสร็จสินแล้ว ขอให้ดำเนินการโดยให้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับไว้ที่สถานศึกษาต้นสังกัด
และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ส่งให้สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ทาง email: personalcmi@cmi.nfe.go.th
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สำเนาหนังสือ สำนักงาน กศน. ที่ ศธ0210.118/1728 ลว.19 มีนาคม 2563 >> ดาวน์โหลด<<<

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์ Excel)   >> ดาวน์โหลด<<< ประกอบด้วย
   2.1 แบบฟอร์มการหาความจำเป็นในการพัฒนารายบุคคล
   2.2 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ประจำปีงบประมาณ 2563
   2.3 ตัวอย่าง แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ประจำปีงบประมาณ 2563
   2.4 แบบรายงานฯ  รอบ 6 เดือน
   2.5 แบบรายงานฯ รอบ 12 เดือน 

3. หลังจากจัดทำเอกสารเสร็จสิ้น ขอให้นำหัวข้อของการพัฒนาบันทึกข้อมูลออนไลน์
 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 >> ตอบแบบออนไลน์คลิ๊ก<<


 

ลงวันที่: 2020-03-20
โดย: บุคลากร

 

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566