:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2020-03-30 12:22:00 มีผู้เข้าชม: 398 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งประสงค์ขอรับเงินคืน

หมายเหตุ: 1.เอกสารนี้เป็นกรณีที่ เช็คหมดอายุ ที่เจ้าของมีความประสงค์ขอรับเงินคืน เท่านั้น 2.ผู้กรอกข้อมูล ต้องเป็นเจ้าของเช็คเท่านั้น 3.แนบสำเนา หน้าสมุดบัญชีของเจ้าของเช็ค พร้อมรับรองสำเนามาด้วย 4.กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของเช็คมาด้วย


 

ลงวันที่: 2020-03-30
โดย: การเงิน

 

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566