สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
Update: 2021-02-17 11:24:41 มีผู้เข้าชม: 882 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

แจ้งประกาศเลื่อน การประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่ได้มีการแจ้งกำหนดการ ประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ในประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ แจ้งแล้วนั้น

แต่จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง 
กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและป้องกัน
การระบาดฯ จึงขอเลื่อนการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและ ตำแหน่งบรรณารักษ์  สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  
ออกไปก่อนจนกว่าการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณฺ์
และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


 

ลงวันที่: 0000-00-00
โดย: บุคลากร

 

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558