:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2021-07-27 15:24:50 มีผู้เข้าชม: 822 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

ประกาศสอบ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ยังระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขได้ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและบังคับใช้อย่างจริงจัง และประกอบกับ หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0017.2/ว 21864 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID -19) เพื่อลดการเดินทาง และการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการใช้ระบบออนไลน์ในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล
เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศกำหนดการดำเนินการการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบออนไลน์ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเตรียม ดาวน์โหลด  Zoom Cloud Meeting ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการประเมินเป็นการล่วงหน้า

>> อ่านประกาศ<<


 

ลงวันที่: 2021-07-21
โดย: บุคลากร

 

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566