สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
Update: 2017-05-19 14:59:55 ชม:(693)ครั้ง
พิมพ์หน้านี้
การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


วันที่ ๒๑ กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ ครูตำบล ครูอาสาสมัคร ครูศรช. ครูประจำกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ในด้าน ปรัชญาหลักคิดเป็นและจิตวิทยาผู้ใหญ่,หลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ พ.ศ. 2551 ,การจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล,การเทียบโอนผลการเรียน,การแนะนแนวและการออกหลักฐานการศึกษา ซึ่งทุกหัวข้อเป็นหัวใจหลักในการจัดการเรียนการสอนของ กศน. โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ อบรมในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙๑ คน และรุ่น ๒ อบรมในวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร กศน. มีความเข้าใจ การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล และวิชาเลือกเสรี ได้อย่างสอดคล้องกับหลักสูตร จะทำให้ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับการดำรงชีวิต เพื่อผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถมาเทียบประสบการณ์เพื่อให้จบการศึกษาเร็วขึ้น ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว ผอ.ศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านรองมีนา กิตติชานนท์ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมทำ pre test กับผู้เข้าอบรม ผ่านมือถือโดยโปรแกรมประยุกต์ google form เพื่อประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม และเมื่อถึงกระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน ผู้เข้าอบรมทุกคน แบ่งกลุ่มจำลองสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นางตรีนุช สุขสุเดช ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา กศน.ร่วมงาน ---------------------------------------------- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กศน.จังหวัดเชียงใหม่/รายงาน

 

เมื่อวันที่ : 2016-10-5
โดย : ยุทธศาสตร์

 

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558