สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 0-5312-1177, 0-5312-1181
fax.0-5312-1179