สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

นายศุภกร ศรีศักดา

ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม่

นางมีนา กิติชานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม่

 
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
<< Link WEB เก่า >>
 
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.และคณะเดินทางเข้าพื้นที่ อ.อมก๋อย และอ.แม่แจ่ม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

update [ 2015-07-15 17:02:14] ดู[ 98] ครั้ง
การพัฒนาครูพื้นที่สูงด้านการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

update [ 2015-07-15 16:13:09] ดู[ 41] ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา
ระหว่างอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม กับศูนย์ กศน.อำเภอเมือง และโรงเรียนพร้าววิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2558

update [ 2015-06-23 14:36:20] ดู[ 80] ครั้ง
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกชุมชนฯ
ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2558

update [ 2015-07-15 16:13:20] ดู[ 55] ครั้ง
ด่วนที่สุด
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
   
จัดซื้อจัดจ้าง
 
   
Document & Download
 
รายงานการประชุม กรกฏาคม 2558 [ 2015-07-20 ][ 20 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
สัญญายืมเงิน [ 2015-06-24 ][ 61 ]หมวด : แบบฟอร์มและคำขอ
รายงานการประชุม พฤษภาคม 2558 [ 2015-06-22 ][ 51 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม เมษายน 2558 [ 2015-04-30 ][ 57 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม มีนาคม 2558 [ 2015-03-31 ][ 26 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
   
 
 
 
 
 
 
แนะนำกศน.
Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่ .....
 
 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558