สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

นายศุภกร ศรีศักดา

ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม่

นางมีนา กิติชานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
<< Link WEB เก่า >>

 


 
 
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
สืบฮีต สานฮอย จุ๊มสะหลี ปี๋ใหม่เมือง สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐น.(ฤกษ์ดี) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรใน สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ร่วมจัดงาน "สืบฮีต สานฮอย จุ๊มสะหลี ปี๋ใหม่เมือง "ประจำปี ๒๕๕๙

update [ 2016-04-19 14:54:55] ดู[ 208] ครั้ง
กศน.เชียงใหม่จัดประชุมจัดทำฐานข้อมุล กศน.ตำบล
นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการ"ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล" ตามยุทธศาสตร์พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

update [ 2016-03-10 18:53:46] ดู[ 202] ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาเลือก
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 คณะครู กศน.ของสถานศึกษาร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดดำเนินการจัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาเลือก ณ หอพักนักกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

update [ 2016-03-07 15:49:13] ดู[ 151] ครั้ง
พิธีเปิดและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.ตำบลหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

update [ 2016-02-11 15:33:36] ดู[ 214] ครั้ง
ด่วนที่สุด
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
   
จัดซื้อจัดจ้าง
 
   
Document & Download
 
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 2016-06-20 ][ 46 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 [ 2016-05-26 ][ 65 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 2559-04-29 ][ 80 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [ 2016-04-25 ][ 104 ]หมวด : แบบฟอร์มและคำขอ
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-03-21 ][ 120 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 [ 2016-02-25 ][ 140 ]หมวด : รายงานการประชุมประจำเดือน
   
 
 
แนะนำกศน.
Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่ .....
 
 
 
 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558