:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยปราการ [2024-04-04]อ่าน:[21]
2 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2567 [2024-04-10]อ่าน:[14]
3 ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเร่ร่อน สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2024-04-02]อ่าน:[80]
4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเข็มกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2567 [2024-03-29]อ่าน:[37]
5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ขั้นต้น ตามโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [2024-03-26]อ่าน:[26]
6 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2024-03-22]อ่าน:[54]
7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยปราการ [2024-03-20]อ่าน:[45]
8 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยปราการ [2024-03-18]อ่าน:[36]
9 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2024-03-18]อ่าน:[41]
10 การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง ครู กศน.ตำบล (สังกัด สกร.จ.ระยอง) [0000-00-00]อ่าน:[38]
11 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2024-03-06]อ่าน:[47]
12 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [2024-03-06]อ่าน:[22]
13 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยปราการ [2024-02-28]อ่าน:[38]
14 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2567 [2024-02-29]อ่าน:[34]
15 เกม My Hometown การขับเคลื่อนแนวคิด "บ้านเมืองสุจริต" [2024-02-29]อ่าน:[53]
16 ด่วนที่สุด! แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม [2024-02-21]อ่าน:[52]
17 ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง [2024-02-19]อ่าน:[70]
18 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย [2024-02-07]อ่าน:[85]
19 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [2024-02-08]อ่าน:[49]
20 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 [2024-02-08]อ่าน:[39]
21 รางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize ประจำปี 2566 [2024-01-11]อ่าน:[84]
22 รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 [2024-01-05]อ่าน:[171]
23 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลฯ ตำแหน่ง เลขาธิการ สกสค. [2024-01-02]อ่าน:[185]
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว [2023-12-27]อ่าน:[196]
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว [2023-12-27]อ่าน:[213]
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ [2023-12-25]อ่าน:[233]
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [2023-12-25]อ่าน:[98]
28 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 [2023-12-18]อ่าน:[269]
29 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [2023-12-13]อ่าน:[197]
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์์ [2023-12-12]อ่าน:[139]
31 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [2023-12-13]อ่าน:[239]
32 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-12-07]อ่าน:[167]
33 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว [2023-12-07]อ่าน:[106]
34 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว [2023-12-07]อ่าน:[306]
35 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-27]อ่าน:[199]
36 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-27]อ่าน:[216]
37 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2023-11-27]อ่าน:[308]
38 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง [2023-11-27]อ่าน:[133]
39 เรื่อง แจ้งประกาศรายชื่อฯ เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนใต้ ครั้งที่ 14 [2023-11-24]อ่าน:[237]
40 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-11-23]อ่าน:[105]
41 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ [2023-11-23]อ่าน:[285]
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2023-11-21]อ่าน:[236]
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-20]อ่าน:[200]
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-20]อ่าน:[208]
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง [2023-11-20]อ่าน:[112]
46 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 [2023-11-14]อ่าน:[98]
47 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2023-11-09]อ่าน:[188]
48 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-09]อ่าน:[228]
49 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู กพด.) จำนวน 3 อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ [2023-11-09]อ่าน:[319]
50 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง [2023-11-09]อ่าน:[317]
51 เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์บุคคลหรือองค์กร ฯ เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกโล่ประทาน [2023-10-04]อ่าน:[189]
52 รายงานเงินทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 [2023-10-04]อ่าน:[336]
53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ [2023-09-20]อ่าน:[211]
54 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ ทุน IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66 [2023-09-12]อ่าน:[210]
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ [2023-09-11]อ่าน:[200]
56 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 [2023-09-07]อ่าน:[169]
57 ประกาศ สรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ [2023-08-29]อ่าน:[200]
58 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ (ครูตำบล/ครูศศช./จพ.พัสดุ/จพ.การเงิน) [2023-08-25]อ่าน:[905]
59 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2566 [2023-08-07]อ่าน:[263]
60 ประกาศ กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ [2023-08-07]อ่าน:[948]
61 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ [2023-08-04]อ่าน:[277]
62 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 [2023-08-04]อ่าน:[330]
63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดในชายแดนภาคใต้ [2023-07-19]อ่าน:[433]
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย [2023-07-18]อ่าน:[469]
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การะประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป [2023-07-14]อ่าน:[1840]
66 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 [2023-07-12]อ่าน:[176]
67 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 [2023-07-10]อ่าน:[160]
68 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน [2023-07-07]อ่าน:[1009]
69 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย [2023-07-05]อ่าน:[168]
70 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-06-28]อ่าน:[346]
71 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง [2023-06-28]อ่าน:[346]
72 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2023-06-26]อ่าน:[12552]
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-06-26]อ่าน:[214]
74 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-06-21]อ่าน:[136]
75 ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย APEC-Australia Women in Research Fellowship ประจำปี 2566 [2023-06-19]อ่าน:[101]
76 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง [2023-06-15]อ่าน:[143]
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-06-15]อ่าน:[419]
78 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ รางวัล UNESCO [2023-06-15]อ่าน:[137]
79 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" [2023-06-15]อ่าน:[99]
80 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Live Your Idea Natter ของสำนักงาน ก.พ.ร. [2023-06-13]อ่าน:[129]
81 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง สพร. และเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและองค์กรพันธมิตร ครั้งที่ 2 (โครงการ Tech for Gov Gen II) [2023-06-13]อ่าน:[115]
82 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) [2023-06-13]อ่าน:[207]
83 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-06-13]อ่าน:[118]
84 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [2023-06-08]อ่าน:[122]
85 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ [2023-05-26]อ่าน:[287]
86 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID [2023-05-25]อ่าน:[252]
87 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ [2023-05-19]อ่าน:[169]
88 การประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ [2023-05-19]อ่าน:[305]
89 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด [2023-04-18]อ่าน:[182]
90 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-05-10]อ่าน:[286]
91 รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2566 [2023-05-09]อ่าน:[188]
92 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการรุ่นที่ 19 [2023-05-09]อ่าน:[179]
93 ไทยมีงานทำ [2023-05-05]อ่าน:[240]
94 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) สังกัด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-05-01]อ่าน:[136]
95 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 [2023-04-27]อ่าน:[317]
96 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย [2023-04-26]อ่าน:[343]
97 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขัน "วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย" ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย "แฮปปี้...สูงวัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2023-04-18]อ่าน:[146]
98 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน การสอบสัมภาษณ์ครูในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2023-04-10]อ่าน:[314]
99 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-04-07]อ่าน:[263]
100 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. [2023-03-15]อ่าน:[477]
จำนวนทั้งหมด 311 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4
   

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566