สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 ด่วนที่สุด! นามสงเคราะห์ สำนักงาน กศน. [2022-11-14]อ่าน:[43]
2 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานศิลปะเพื่อเข้าประกวดในงานนิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ [2022-11-14]อ่าน:[28]
3 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [2022-11-08]อ่าน:[33]
4 ประชาสัมพันธ์ โครงการรถโรงหนัง [2022-11-07]อ่าน:[40]
5 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม [2022-11-07]อ่าน:[46]
6 รับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ [2022-10-27]อ่าน:[1357]
7 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ [2022-10-21]อ่าน:[59]
8 ประชาสัมพันธ์งาน InfoComm Southeast Asia 2022 [2022-10-11]อ่าน:[79]
9 งบทดลองประจำเดือนกันยายน [2022-10-10]อ่าน:[57]
10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [2022-09-16]อ่าน:[138]
11 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [0000-00-00]อ่าน:[123]
12 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2022-09-13]อ่าน:[70]
13 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน Education Leadesrs Forum ครั้งที่ 2 [2022-09-13]อ่าน:[52]
14 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม [2022-09-07]อ่าน:[199]
15 หลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย [2022-09-01]อ่าน:[57]
16 ด่วนที่สุด! งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 [2022-08-30]อ่าน:[76]
17 ด่วนที่สุด! งานมหากรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ [2022-08-30]อ่าน:[78]
18 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม [2022-08-15]อ่าน:[84]
19 ด่วนที่สุด! แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ [2022-08-05]อ่าน:[96]
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2022-07-18]อ่าน:[240]
21 งบทดลองประจำเดือนมิย [2022-07-08]อ่าน:[82]
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-21]อ่าน:[160]
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-15]อ่าน:[148]
24 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-06-13]อ่าน:[72]
25 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-02]อ่าน:[190]
26 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 [2022-05-05]อ่าน:[102]
27 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม [2022-04-04]อ่าน:[111]
28 ขอเชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [2022-03-29]อ่าน:[193]
29 งบทดลองประจำเดือนกพ. [2022-03-16]อ่าน:[119]
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ศศช/นักจัดการ/การเงิน) [2022-03-15]อ่าน:[1907]
31 ปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 5วัน [0000-00-00]อ่าน:[260]
32 ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ศศช./นักจัดการฯ/การเงิน) [2022-02-24]อ่าน:[2716]
33 งบทดลองประจำเดือนมกราคม [2022-02-11]อ่าน:[143]
34 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/65 [2022-02-01]อ่าน:[278]
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2022-02-01]อ่าน:[413]
36 แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศกำหนดวันที่และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ศศช/นักจัด/การเงิน [2022-02-02]อ่าน:[4641]
37 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์ประจำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ [2022-01-24]อ่าน:[213]
38 เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ [2022-01-07]อ่าน:[165]
39 งบทดลองเดือนธันวาคม [2022-01-17]อ่าน:[125]
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่ออน [2021-12-16]อ่าน:[642]
41 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564 [2021-12-09]อ่าน:[157]
42 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-12-02]อ่าน:[515]
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศเลื่อนสอบ ครูศศช/นักจัดการ/การเงิน [2021-11-25]อ่าน:[7719]
44 โรงแรมที่พักใกล้จุดจัดงาน กพด. ธันวาคม 2564 [2021-11-24]อ่าน:[465]
45 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ กศน.อำเภอแม่ออน [2021-11-23]อ่าน:[397]
46 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม [2021-11-11]อ่าน:[166]
47 ด่วนที่สุด! รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ศศช/นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานการเงิน [2021-11-08]อ่าน:[14828]
48 งบทดลองเดือนกันยายน2564 [2021-10-14]อ่าน:[201]
49 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. [2021-10-08]อ่าน:[739]
50 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-10-07]อ่าน:[268]
51 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-08]อ่าน:[223]
52 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2021-07-05]อ่าน:[641]
53 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม64 [2021-08-04]อ่าน:[191]
54 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น [2021-08-02]อ่าน:[244]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-27]อ่าน:[688]
56 ด่วนที่สุด! ประกาศสอบ [2021-07-21]อ่าน:[630]
57 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-16]อ่าน:[688]
58 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 [2021-07-06]อ่าน:[232]
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน [2021-07-02]อ่าน:[493]
60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-28]อ่าน:[286]
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-21]อ่าน:[300]
62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [2021-06-10]อ่าน:[244]
63 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 [2021-06-07]อ่าน:[201]
64 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-03]อ่าน:[235]
65 เลื่อนกำหนดวันรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-04-19]อ่าน:[414]
66 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยน์ [2021-04-09]อ่าน:[374]
67 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07]อ่าน:[317]
68 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-08]อ่าน:[313]
69 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ [2021-02-17]อ่าน:[1303]
70 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 [2021-02-03]อ่าน:[397]
71 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-05]อ่าน:[367]
72 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [2020-12-07]อ่าน:[421]
73 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [0000-00-00]อ่าน:[506]
74 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 [2020-11-10]อ่าน:[407]
75 รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2020-11-04]อ่าน:[435]
76 การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน [2020-10-29]อ่าน:[572]
77 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) [2020-10-27]อ่าน:[474]
78 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) [2020-10-21]อ่าน:[393]
79 ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล การรับสมัครและลงทะเบียน ผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [2020-10-21]อ่าน:[405]
80 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[384]
81 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[428]
82 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง [2020-09-28]อ่าน:[1089]
83 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563 [2020-09-09]อ่าน:[231]
84 วิธีการกรอกรายชื่อคณะกรรมการ N-Net ระดับสนามสอบออนไลน์ [2020-08-28]อ่าน:[238]
85 ประกาศคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู พื้นที่ ศศช.ครั้งที่่ 2 [0000-00-00]อ่าน:[730]
86 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม2563 [2020-08-05]อ่าน:[259]
87 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-09]อ่าน:[337]
88 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-02]อ่าน:[255]
89 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [2020-05-10]อ่าน:[384]
90 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [2020-04-03]อ่าน:[246]
91 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งประสงค์ขอรับเงินคืน [2020-03-30]อ่าน:[291]
92 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-26]อ่าน:[416]
93 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-03-20]อ่าน:[1596]
94 ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-16]อ่าน:[375]
95 ประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [2020-03-12]อ่าน:[611]
96 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [2020-03-05]อ่าน:[355]
97 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน พนักงานขับรถยน์ [2020-02-12]อ่าน:[467]
98 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2563 [2020-02-04]อ่าน:[347]
99 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [2020-01-03]อ่าน:[294]
100 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-12-06]อ่าน:[271]
จำนวนทั้งหมด 186 ข้อมูล
page: [1] 2
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558