สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 งบทดลองเดือนธันวาคม [2022-01-17]อ่าน:[8]
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่ออน [2021-12-16]อ่าน:[335]
3 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564 [2021-12-09]อ่าน:[51]
4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-12-02]อ่าน:[349]
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศเลื่อนสอบ ครูศศช/นักจัดการ/การเงิน [2021-11-25]อ่าน:[6817]
6 โรงแรมที่พักใกล้จุดจัดงาน กพด. ธันวาคม 2564 [2021-11-24]อ่าน:[172]
7 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ กศน.อำเภอแม่ออน [2021-11-23]อ่าน:[244]
8 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม [2021-11-11]อ่าน:[63]
9 ด่วนที่สุด! รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ศศช/นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานการเงิน [2021-11-08]อ่าน:[13439]
10 งบทดลองเดือนกันยายน2564 [2021-10-14]อ่าน:[77]
11 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. [2021-10-08]อ่าน:[435]
12 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-10-07]อ่าน:[138]
13 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-08]อ่าน:[99]
14 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2021-07-05]อ่าน:[244]
15 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม64 [2021-08-04]อ่าน:[77]
16 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น [2021-08-02]อ่าน:[126]
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-27]อ่าน:[312]
18 ด่วนที่สุด! ประกาศสอบ [2021-07-21]อ่าน:[440]
19 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-16]อ่าน:[389]
20 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 [2021-07-06]อ่าน:[85]
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน [2021-07-02]อ่าน:[328]
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-28]อ่าน:[176]
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-21]อ่าน:[180]
24 ด่วนที่สุด! รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/พัสดุ/ธุรการ [2021-06-16]อ่าน:[7455]
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [2021-06-10]อ่าน:[144]
26 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 [2021-06-07]อ่าน:[96]
27 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-03]อ่าน:[142]
28 เลื่อนกำหนดวันรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-04-19]อ่าน:[284]
29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยน์ [2021-04-09]อ่าน:[230]
30 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07]อ่าน:[201]
31 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-08]อ่าน:[184]
32 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ [2021-02-17]อ่าน:[933]
33 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 [2021-02-03]อ่าน:[281]
34 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-05]อ่าน:[253]
35 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [2020-12-07]อ่าน:[287]
36 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [0000-00-00]อ่าน:[388]
37 ด่วนที่สุด! การคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ปี 63 [2020-07-14]อ่าน:[465]
38 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 [2020-11-10]อ่าน:[272]
39 รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2020-11-04]อ่าน:[312]
40 การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน [2020-10-29]อ่าน:[441]
41 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) [2020-10-27]อ่าน:[310]
42 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) [2020-10-21]อ่าน:[270]
43 ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล การรับสมัครและลงทะเบียน ผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [2020-10-21]อ่าน:[277]
44 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน [2020-10-19]อ่าน:[510]
45 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[266]
46 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[312]
47 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง [2020-09-28]อ่าน:[961]
48 ด่วนที่สุด! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน [2020-09-25]อ่าน:[1125]
49 ด่วนที่สุด! ประกาศรับสมคร พนักงานราชการทั่วไป (ครู ศศช.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กพด. [0000-00-00]อ่าน:[506]
50 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563 [2020-09-09]อ่าน:[134]
51 วิธีการกรอกรายชื่อคณะกรรมการ N-Net ระดับสนามสอบออนไลน์ [2020-08-28]อ่าน:[125]
52 ประกาศคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู พื้นที่ ศศช.ครั้งที่่ 2 [0000-00-00]อ่าน:[455]
53 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม2563 [2020-08-05]อ่าน:[152]
54 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-09]อ่าน:[225]
55 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-02]อ่าน:[152]
56 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [2020-05-10]อ่าน:[274]
57 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [2020-04-03]อ่าน:[156]
58 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งประสงค์ขอรับเงินคืน [2020-03-30]อ่าน:[194]
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-26]อ่าน:[298]
60 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-03-20]อ่าน:[1136]
61 ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-16]อ่าน:[248]
62 ประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [2020-03-12]อ่าน:[402]
63 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [2020-03-05]อ่าน:[238]
64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน พนักงานขับรถยน์ [2020-02-12]อ่าน:[365]
65 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2563 [2020-02-04]อ่าน:[224]
66 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [2020-01-03]อ่าน:[190]
67 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-12-06]อ่าน:[169]
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน [2019-11-28]อ่าน:[333]
69 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานบริการ/คนสวน [2019-11-21]อ่าน:[350]
70 การยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [2019-11-14]อ่าน:[285]
71 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-11-05]อ่าน:[177]
72 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูนรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป [2019-10-16]อ่าน:[631]
73 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[280]
74 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[150]
75 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-09-05]อ่าน:[229]
76 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 [0000-00-00]อ่าน:[490]
77 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 25662 [2019-08-07]อ่าน:[170]
78 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]อ่าน:[210]
79 เสนอประวัติผลงาน รางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2563 [2019-07-01]อ่าน:[181]
80 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2562 [2019-07-08]อ่าน:[187]
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-05]อ่าน:[2765]
82 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-04]อ่าน:[310]
83 งานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยาภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2019-05-30]อ่าน:[814]
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ [2019-05-28]อ่าน:[3365]
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-05-15]อ่าน:[4380]
86 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-05-07]อ่าน:[239]
87 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-04-30]อ่าน:[10772]
88 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25662 [2019-04-04]อ่าน:[191]
89 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [2019-03-19]อ่าน:[352]
90 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-03-18]อ่าน:[516]
91 ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61) [2019-03-14]อ่าน:[835]
92 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [0000-00-00]อ่าน:[468]
93 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-08]อ่าน:[438]
94 แบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ [2019-01-02]อ่าน:[552]
95 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [2018-12-04]อ่าน:[346]
96 สรุปรายละเอียดโครงการและกิจกรรมปีงบ62 [2018-11-13]อ่าน:[407]
97 รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2018-11-07]อ่าน:[376]
98 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561 [2018-11-05]อ่าน:[292]
99 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [0000-00-00]อ่าน:[344]
100 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[303]
จำนวนทั้งหมด 160 ข้อมูล
page: [1] 2
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558