สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. [2023-03-15]อ่าน:[98]
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-03-15]อ่าน:[45]
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2023-03-14]อ่าน:[49]
4 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ [0000-00-00]อ่าน:[25]
5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ [2023-03-08]อ่าน:[69]
6 ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566 [2023-02-20]อ่าน:[55]
7 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย [2023-02-15]อ่าน:[91]
8 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 [2023-02-09]อ่าน:[44]
9 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist [2023-02-02]อ่าน:[105]
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล [2023-02-01]อ่าน:[52]
11 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง [2023-02-01]อ่าน:[41]
12 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-31]อ่าน:[43]
13 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 [2023-01-24]อ่าน:[42]
14 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-23]อ่าน:[100]
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและเปลี่ยนแปลงสถานที่ เวลา สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอสารภี [2023-01-20]อ่าน:[77]
16 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับสู่ตลาดแรงงาน [2023-01-17]อ่าน:[74]
17 ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้ารบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ" [2023-01-13]อ่าน:[81]
18 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-11]อ่าน:[130]
19 ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 [2023-01-09]อ่าน:[39]
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-01-04]อ่าน:[93]
21 ประชาสัมพันธ์ International English Language Olympiad 2023 [2022-12-27]อ่าน:[53]
22 ประชาสัมพันธ์ รางวัล 2022 UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education [2022-12-27]อ่าน:[42]
23 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมภาพยนตร์ Monkeyโขนหนุมาน ,บัวผันฟันยับ [2022-12-27]อ่าน:[42]
24 รับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเร่ร่อน สังกัด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2022-12-23]อ่าน:[84]
25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUNAN White Monkey [2022-12-21]อ่าน:[41]
26 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน [2022-12-15]อ่าน:[36]
27 ด่วนที่สุด! นามสงเคราะห์ สำนักงาน กศน. [2022-11-14]อ่าน:[98]
28 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานศิลปะเพื่อเข้าประกวดในงานนิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ [2022-11-14]อ่าน:[71]
29 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [2022-11-08]อ่าน:[132]
30 ประชาสัมพันธ์ โครงการรถโรงหนัง [2022-11-07]อ่าน:[76]
31 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม [2022-11-07]อ่าน:[79]
32 รับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ [2022-10-27]อ่าน:[2105]
33 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ [2022-10-21]อ่าน:[88]
34 ประชาสัมพันธ์งาน InfoComm Southeast Asia 2022 [2022-10-11]อ่าน:[113]
35 งบทดลองประจำเดือนกันยายน [2022-10-10]อ่าน:[92]
36 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [2022-09-16]อ่าน:[178]
37 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [0000-00-00]อ่าน:[183]
38 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2022-09-13]อ่าน:[109]
39 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน Education Leadesrs Forum ครั้งที่ 2 [2022-09-13]อ่าน:[80]
40 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม [2022-09-07]อ่าน:[230]
41 หลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย [2022-09-01]อ่าน:[109]
42 ด่วนที่สุด! งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 [2022-08-30]อ่าน:[118]
43 ด่วนที่สุด! งานมหากรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ [2022-08-30]อ่าน:[110]
44 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม [2022-08-15]อ่าน:[129]
45 ด่วนที่สุด! แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ [2022-08-05]อ่าน:[136]
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2022-07-18]อ่าน:[301]
47 งบทดลองประจำเดือนมิย [2022-07-08]อ่าน:[108]
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-21]อ่าน:[195]
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-15]อ่าน:[215]
50 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-06-13]อ่าน:[167]
51 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-02]อ่าน:[264]
52 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 [2022-05-05]อ่าน:[141]
53 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม [2022-04-04]อ่าน:[140]
54 ขอเชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [2022-03-29]อ่าน:[229]
55 งบทดลองประจำเดือนกพ. [2022-03-16]อ่าน:[170]
56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ศศช/นักจัดการ/การเงิน) [2022-03-15]อ่าน:[2032]
57 ปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 5วัน [0000-00-00]อ่าน:[309]
58 ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ศศช./นักจัดการฯ/การเงิน) [2022-02-24]อ่าน:[2763]
59 งบทดลองประจำเดือนมกราคม [2022-02-11]อ่าน:[173]
60 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/65 [2022-02-01]อ่าน:[313]
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2022-02-01]อ่าน:[443]
62 แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศกำหนดวันที่และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ศศช/นักจัด/การเงิน [2022-02-02]อ่าน:[4733]
63 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์ประจำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ [2022-01-24]อ่าน:[240]
64 เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ [2022-01-07]อ่าน:[187]
65 งบทดลองเดือนธันวาคม [2022-01-17]อ่าน:[148]
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่ออน [2021-12-16]อ่าน:[726]
67 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564 [2021-12-09]อ่าน:[184]
68 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-12-02]อ่าน:[605]
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศเลื่อนสอบ ครูศศช/นักจัดการ/การเงิน [2021-11-25]อ่าน:[7775]
70 โรงแรมที่พักใกล้จุดจัดงาน กพด. ธันวาคม 2564 [2021-11-24]อ่าน:[557]
71 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ กศน.อำเภอแม่ออน [2021-11-23]อ่าน:[442]
72 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม [2021-11-11]อ่าน:[210]
73 ด่วนที่สุด! รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ศศช/นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานการเงิน [2021-11-08]อ่าน:[14961]
74 งบทดลองเดือนกันยายน2564 [2021-10-14]อ่าน:[233]
75 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. [2021-10-08]อ่าน:[784]
76 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-10-07]อ่าน:[337]
77 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-08]อ่าน:[260]
78 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2021-07-05]อ่าน:[696]
79 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม64 [2021-08-04]อ่าน:[216]
80 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น [2021-08-02]อ่าน:[299]
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-27]อ่าน:[729]
82 ด่วนที่สุด! ประกาศสอบ [2021-07-21]อ่าน:[676]
83 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-16]อ่าน:[757]
84 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 [2021-07-06]อ่าน:[266]
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน [2021-07-02]อ่าน:[533]
86 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-28]อ่าน:[361]
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-21]อ่าน:[331]
88 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [2021-06-10]อ่าน:[283]
89 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 [2021-06-07]อ่าน:[228]
90 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-03]อ่าน:[270]
91 เลื่อนกำหนดวันรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-04-19]อ่าน:[447]
92 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยน์ [2021-04-09]อ่าน:[425]
93 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07]อ่าน:[353]
94 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-08]อ่าน:[359]
95 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ [2021-02-17]อ่าน:[1470]
96 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 [2021-02-03]อ่าน:[435]
97 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-05]อ่าน:[403]
98 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [2020-12-07]อ่าน:[458]
99 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [0000-00-00]อ่าน:[542]
100 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 [2020-11-10]อ่าน:[443]
จำนวนทั้งหมด 212 ข้อมูล
page: [1] 2 3
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558