สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-03]อ่าน:[12]
2 เลื่อนกำหนดวันรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-04-19]อ่าน:[51]
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยน์ [2021-04-09]อ่าน:[69]
4 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07]อ่าน:[28]
5 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-08]อ่าน:[63]
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ [2021-02-17]อ่าน:[619]
7 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 [2021-02-03]อ่าน:[82]
8 ประกาศ กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ [2021-02-01]อ่าน:[623]
9 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-05]อ่าน:[154]
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ครูตำบล+บรรณารักษ์์ [2020-12-30]อ่าน:[1264]
11 ด่วนที่สุด! ประกาศผังแสดงที่ตั้งห้องสอบและแผนที่จอดรถสำหรับผู้เข้าสอบ [0000-00-00]อ่าน:[905]
12 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [2020-12-07]อ่าน:[193]
13 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ครูตำบล+บรรณารักษ์ [0000-00-00]อ่าน:[2067]
14 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [0000-00-00]อ่าน:[277]
15 การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [0000-00-00]อ่าน:[7908]
16 ด่วนที่สุด! การคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ปี 63 [2020-07-14]อ่าน:[356]
17 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 [2020-11-10]อ่าน:[171]
18 รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2020-11-04]อ่าน:[212]
19 การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน [2020-10-29]อ่าน:[223]
20 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) [2020-10-27]อ่าน:[174]
21 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) [2020-10-21]อ่าน:[193]
22 ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล การรับสมัครและลงทะเบียน ผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [2020-10-21]อ่าน:[190]
23 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน [2020-10-19]อ่าน:[326]
24 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[187]
25 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[237]
26 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง [2020-09-28]อ่าน:[864]
27 ด่วนที่สุด! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน [2020-09-25]อ่าน:[788]
28 ด่วนที่สุด! ประกาศรับสมคร พนักงานราชการทั่วไป (ครู ศศช.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กพด. [0000-00-00]อ่าน:[372]
29 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563 [2020-09-09]อ่าน:[54]
30 วิธีการกรอกรายชื่อคณะกรรมการ N-Net ระดับสนามสอบออนไลน์ [2020-08-28]อ่าน:[54]
31 ประกาศคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู พื้นที่ ศศช.ครั้งที่่ 2 [0000-00-00]อ่าน:[364]
32 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม2563 [2020-08-05]อ่าน:[69]
33 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-09]อ่าน:[144]
34 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-02]อ่าน:[80]
35 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [2020-05-10]อ่าน:[194]
36 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [2020-04-03]อ่าน:[88]
37 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งประสงค์ขอรับเงินคืน [2020-03-30]อ่าน:[113]
38 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-26]อ่าน:[217]
39 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-03-20]อ่าน:[904]
40 ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-16]อ่าน:[169]
41 ประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [2020-03-12]อ่าน:[190]
42 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [2020-03-05]อ่าน:[160]
43 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน พนักงานขับรถยน์ [2020-02-12]อ่าน:[286]
44 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2563 [2020-02-04]อ่าน:[150]
45 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [2020-01-03]อ่าน:[106]
46 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-12-06]อ่าน:[96]
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน [2019-11-28]อ่าน:[245]
48 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานบริการ/คนสวน [2019-11-21]อ่าน:[269]
49 การยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [2019-11-14]อ่าน:[202]
50 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-11-05]อ่าน:[106]
51 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูนรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป [2019-10-16]อ่าน:[476]
52 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[207]
53 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[82]
54 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-09-05]อ่าน:[161]
55 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 [0000-00-00]อ่าน:[415]
56 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 25662 [2019-08-07]อ่าน:[106]
57 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]อ่าน:[131]
58 เสนอประวัติผลงาน รางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2563 [2019-07-01]อ่าน:[107]
59 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2562 [2019-07-08]อ่าน:[91]
60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-05]อ่าน:[2683]
61 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-04]อ่าน:[232]
62 งานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยาภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2019-05-30]อ่าน:[673]
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ [2019-05-28]อ่าน:[3297]
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-05-15]อ่าน:[4289]
65 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-05-07]อ่าน:[172]
66 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-04-30]อ่าน:[10674]
67 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25662 [2019-04-04]อ่าน:[135]
68 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [2019-03-19]อ่าน:[280]
69 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-03-18]อ่าน:[289]
70 ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61) [2019-03-14]อ่าน:[568]
71 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [0000-00-00]อ่าน:[224]
72 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-08]อ่าน:[256]
73 แบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ [2019-01-02]อ่าน:[379]
74 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [2018-12-04]อ่าน:[290]
75 สรุปรายละเอียดโครงการและกิจกรรมปีงบ62 [2018-11-13]อ่าน:[339]
76 รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2018-11-07]อ่าน:[309]
77 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561 [2018-11-05]อ่าน:[228]
78 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [0000-00-00]อ่าน:[270]
79 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[243]
80 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 [2018-09-05]อ่าน:[252]
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล [2018-08-09]อ่าน:[976]
82 รายงานงบทดลองประจำเดือนกค [2018-08-07]อ่าน:[236]
83 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 4 รางวัล [2018-07-12]อ่าน:[356]
84 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 [2018-07-03]อ่าน:[222]
85 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [2018-06-07]อ่าน:[392]
86 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[356]
87 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[400]
88 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[292]
89 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 และแบบสอบถามความพึงพอใจ [2018-03-05]อ่าน:[920]
90 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู กพด. [2018-02-12]อ่าน:[684]
91 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[307]
92 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[175]
93 หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [2018-01-16]อ่าน:[288]
94 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [2017-12-06]อ่าน:[205]
95 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 [2017-12-06]อ่าน:[239]
96 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [2017-11-21]อ่าน:[591]
97 รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. [2017-11-13]อ่าน:[342]
98 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 [2017-11-10]อ่าน:[387]
99 รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [2017-10-12]อ่าน:[351]
100 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[308]
จำนวนทั้งหมด 140 ข้อมูล
page: [1] 2
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558