:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-21]อ่าน:[348]
102 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [2021-06-10]อ่าน:[300]
103 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 [2021-06-07]อ่าน:[246]
104 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-03]อ่าน:[290]
105 เลื่อนกำหนดวันรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-04-19]อ่าน:[465]
106 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยน์ [2021-04-09]อ่าน:[443]
107 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07]อ่าน:[373]
108 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-08]อ่าน:[378]
109 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ [2021-02-17]อ่าน:[1526]
110 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 [2021-02-03]อ่าน:[454]
111 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-05]อ่าน:[418]
112 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [2020-12-07]อ่าน:[488]
113 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [0000-00-00]อ่าน:[573]
114 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 [2020-11-10]อ่าน:[458]
115 รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2020-11-04]อ่าน:[509]
116 การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน [2020-10-29]อ่าน:[664]
117 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) [2020-10-27]อ่าน:[540]
118 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) [2020-10-21]อ่าน:[465]
119 ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล การรับสมัครและลงทะเบียน ผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [2020-10-21]อ่าน:[556]
120 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[431]
121 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[476]
122 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง [2020-09-28]อ่าน:[1138]
123 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563 [2020-09-09]อ่าน:[281]
124 วิธีการกรอกรายชื่อคณะกรรมการ N-Net ระดับสนามสอบออนไลน์ [2020-08-28]อ่าน:[293]
125 ประกาศคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู พื้นที่ ศศช.ครั้งที่่ 2 [0000-00-00]อ่าน:[852]
126 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม2563 [2020-08-05]อ่าน:[376]
127 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-09]อ่าน:[384]
128 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-02]อ่าน:[342]
129 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [2020-05-10]อ่าน:[464]
130 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [2020-04-03]อ่าน:[293]
131 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งประสงค์ขอรับเงินคืน [2020-03-30]อ่าน:[333]
132 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-26]อ่าน:[462]
133 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-03-20]อ่าน:[1791]
134 ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-16]อ่าน:[424]
135 ประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [2020-03-12]อ่าน:[654]
136 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [2020-03-05]อ่าน:[471]
137 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน พนักงานขับรถยน์ [2020-02-12]อ่าน:[517]
138 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2563 [2020-02-04]อ่าน:[410]
139 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [2020-01-03]อ่าน:[346]
140 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-12-06]อ่าน:[317]
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน [2019-11-28]อ่าน:[516]
142 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานบริการ/คนสวน [2019-11-21]อ่าน:[511]
143 การยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [2019-11-14]อ่าน:[498]
144 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-11-05]อ่าน:[335]
145 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[416]
146 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[313]
147 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-09-05]อ่าน:[353]
148 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 25662 [2019-08-07]อ่าน:[297]
149 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]อ่าน:[328]
150 เสนอประวัติผลงาน รางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2563 [2019-07-01]อ่าน:[341]
151 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2562 [2019-07-08]อ่าน:[341]
152 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-05]อ่าน:[2967]
153 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-04]อ่าน:[454]
154 งานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยาภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2019-05-30]อ่าน:[1040]
155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-05-15]อ่าน:[4602]
156 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-05-07]อ่าน:[357]
157 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25662 [2019-04-04]อ่าน:[401]
158 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [2019-03-19]อ่าน:[507]
159 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-03-18]อ่าน:[716]
160 ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61) [2019-03-14]อ่าน:[1188]
161 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [0000-00-00]อ่าน:[613]
162 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-08]อ่าน:[616]
163 แบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ [2019-01-02]อ่าน:[1081]
164 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [2018-12-04]อ่าน:[596]
165 สรุปรายละเอียดโครงการและกิจกรรมปีงบ62 [2018-11-13]อ่าน:[512]
166 รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2018-11-07]อ่าน:[654]
167 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561 [2018-11-05]อ่าน:[450]
168 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [0000-00-00]อ่าน:[560]
169 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[417]
170 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 [2018-09-05]อ่าน:[423]
171 รายงานงบทดลองประจำเดือนกค [2018-08-07]อ่าน:[460]
172 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 [2018-07-03]อ่าน:[391]
173 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [2018-06-07]อ่าน:[567]
174 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[699]
175 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[631]
176 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[522]
177 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 และแบบสอบถามความพึงพอใจ [2018-03-05]อ่าน:[1291]
178 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู กพด. [2018-02-12]อ่าน:[911]
179 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[470]
180 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[332]
181 หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [2018-01-16]อ่าน:[489]
182 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [2017-12-06]อ่าน:[349]
183 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 [2017-12-06]อ่าน:[610]
184 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [2017-11-21]อ่าน:[760]
185 รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. [2017-11-13]อ่าน:[500]
186 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 [2017-11-10]อ่าน:[651]
187 รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [2017-10-12]อ่าน:[525]
188 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[460]
189 ขอเชิญประชุม [2017-09-19]อ่าน:[550]
190 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-09-14]อ่าน:[1115]
191 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[444]
192 รายงานสงป.301,สงป.302 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม2560 [2017-08-28]อ่าน:[679]
193 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" [2017-08-21]อ่าน:[511]
194 ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-08-16]อ่าน:[487]
195 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[460]
196 ด่วนที่สุด! คู่มือการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2017-08-01]อ่าน:[439]
197 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/60) [2017-07-26]อ่าน:[428]
198 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[483]
199 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[461]
200 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[459]
จำนวนทั้งหมด 226 ข้อมูล
page: 1 [2] 3
   

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566