:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
101 ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้ารบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ" [2023-01-13]อ่าน:[244]
102 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-11]อ่าน:[247]
103 ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 [2023-01-09]อ่าน:[137]
104 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-01-04]อ่าน:[207]
105 ประชาสัมพันธ์ International English Language Olympiad 2023 [2022-12-27]อ่าน:[147]
106 ประชาสัมพันธ์ รางวัล 2022 UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education [2022-12-27]อ่าน:[144]
107 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมภาพยนตร์ Monkeyโขนหนุมาน ,บัวผันฟันยับ [2022-12-27]อ่าน:[140]
108 รับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเร่ร่อน สังกัด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2022-12-23]อ่าน:[191]
109 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUNAN White Monkey [2022-12-21]อ่าน:[134]
110 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน [2022-12-15]อ่าน:[133]
111 ด่วนที่สุด! นามสงเคราะห์ สำนักงาน กศน. [2022-11-14]อ่าน:[245]
112 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานศิลปะเพื่อเข้าประกวดในงานนิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ [2022-11-14]อ่าน:[185]
113 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [2022-11-08]อ่าน:[245]
114 ประชาสัมพันธ์ โครงการรถโรงหนัง [2022-11-07]อ่าน:[182]
115 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม [2022-11-07]อ่าน:[182]
116 รับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ [2022-10-27]อ่าน:[2205]
117 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ [2022-10-21]อ่าน:[190]
118 ประชาสัมพันธ์งาน InfoComm Southeast Asia 2022 [2022-10-11]อ่าน:[222]
119 งบทดลองประจำเดือนกันยายน [2022-10-10]อ่าน:[245]
120 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [2022-09-16]อ่าน:[328]
121 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [0000-00-00]อ่าน:[284]
122 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2022-09-13]อ่าน:[215]
123 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน Education Leadesrs Forum ครั้งที่ 2 [2022-09-13]อ่าน:[207]
124 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม [2022-09-07]อ่าน:[322]
125 หลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย [2022-09-01]อ่าน:[230]
126 ด่วนที่สุด! งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 [2022-08-30]อ่าน:[255]
127 ด่วนที่สุด! งานมหากรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ [2022-08-30]อ่าน:[212]
128 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม [2022-08-15]อ่าน:[231]
129 ด่วนที่สุด! แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ [2022-08-05]อ่าน:[297]
130 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2022-07-18]อ่าน:[421]
131 งบทดลองประจำเดือนมิย [2022-07-08]อ่าน:[270]
132 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-21]อ่าน:[295]
133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-15]อ่าน:[393]
134 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-06-13]อ่าน:[367]
135 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-02]อ่าน:[422]
136 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 [2022-05-05]อ่าน:[241]
137 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม [2022-04-04]อ่าน:[225]
138 ขอเชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [2022-03-29]อ่าน:[328]
139 งบทดลองประจำเดือนกพ. [2022-03-16]อ่าน:[309]
140 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ศศช/นักจัดการ/การเงิน) [2022-03-15]อ่าน:[2255]
141 ปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 5วัน [0000-00-00]อ่าน:[397]
142 ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ศศช./นักจัดการฯ/การเงิน) [2022-02-24]อ่าน:[2908]
143 งบทดลองประจำเดือนมกราคม [2022-02-11]อ่าน:[256]
144 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/65 [2022-02-01]อ่าน:[405]
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2022-02-01]อ่าน:[520]
146 แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศกำหนดวันที่และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ศศช/นักจัด/การเงิน [2022-02-02]อ่าน:[4994]
147 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์ประจำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ [2022-01-24]อ่าน:[306]
148 เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ [2022-01-07]อ่าน:[262]
149 งบทดลองเดือนธันวาคม [2022-01-17]อ่าน:[218]
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่ออน [2021-12-16]อ่าน:[861]
151 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564 [2021-12-09]อ่าน:[329]
152 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-12-02]อ่าน:[708]
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศเลื่อนสอบ ครูศศช/นักจัดการ/การเงิน [2021-11-25]อ่าน:[7957]
154 โรงแรมที่พักใกล้จุดจัดงาน กพด. ธันวาคม 2564 [2021-11-24]อ่าน:[721]
155 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ กศน.อำเภอแม่ออน [2021-11-23]อ่าน:[536]
156 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม [2021-11-11]อ่าน:[278]
157 ด่วนที่สุด! รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ศศช/นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานการเงิน [2021-11-08]อ่าน:[15608]
158 งบทดลองเดือนกันยายน2564 [2021-10-14]อ่าน:[318]
159 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. [2021-10-08]อ่าน:[909]
160 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-10-07]อ่าน:[416]
161 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-08]อ่าน:[348]
162 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2021-07-05]อ่าน:[792]
163 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม64 [2021-08-04]อ่าน:[333]
164 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น [2021-08-02]อ่าน:[422]
165 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-27]อ่าน:[842]
166 ด่วนที่สุด! ประกาศสอบ [2021-07-21]อ่าน:[809]
167 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-16]อ่าน:[845]
168 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 [2021-07-06]อ่าน:[348]
169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน [2021-07-02]อ่าน:[713]
170 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-28]อ่าน:[456]
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-21]อ่าน:[422]
172 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [2021-06-10]อ่าน:[382]
173 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 [2021-06-07]อ่าน:[360]
174 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-03]อ่าน:[351]
175 เลื่อนกำหนดวันรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-04-19]อ่าน:[539]
176 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยน์ [2021-04-09]อ่าน:[527]
177 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07]อ่าน:[431]
178 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-08]อ่าน:[457]
179 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ [2021-02-17]อ่าน:[1771]
180 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 [2021-02-03]อ่าน:[519]
181 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-05]อ่าน:[482]
182 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [2020-12-07]อ่าน:[601]
183 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [0000-00-00]อ่าน:[647]
184 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 [2020-11-10]อ่าน:[522]
185 รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2020-11-04]อ่าน:[581]
186 การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน [2020-10-29]อ่าน:[841]
187 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) [2020-10-27]อ่าน:[607]
188 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) [2020-10-21]อ่าน:[526]
189 ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล การรับสมัครและลงทะเบียน ผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [2020-10-21]อ่าน:[632]
190 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[491]
191 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[531]
192 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง [2020-09-28]อ่าน:[1202]
193 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563 [2020-09-09]อ่าน:[340]
194 วิธีการกรอกรายชื่อคณะกรรมการ N-Net ระดับสนามสอบออนไลน์ [2020-08-28]อ่าน:[349]
195 ประกาศคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู พื้นที่ ศศช.ครั้งที่่ 2 [0000-00-00]อ่าน:[934]
196 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม2563 [2020-08-05]อ่าน:[481]
197 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-09]อ่าน:[449]
198 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-02]อ่าน:[401]
199 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [2020-05-10]อ่าน:[526]
200 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [2020-04-03]อ่าน:[350]
จำนวนทั้งหมด 296 ข้อมูล
page: 1 [2] 3
   

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566