สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
101 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563 [2020-09-09]อ่าน:[256]
102 วิธีการกรอกรายชื่อคณะกรรมการ N-Net ระดับสนามสอบออนไลน์ [2020-08-28]อ่าน:[268]
103 ประกาศคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู พื้นที่ ศศช.ครั้งที่่ 2 [0000-00-00]อ่าน:[770]
104 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม2563 [2020-08-05]อ่าน:[295]
105 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-09]อ่าน:[358]
106 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-02]อ่าน:[288]
107 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [2020-05-10]อ่าน:[416]
108 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [2020-04-03]อ่าน:[269]
109 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งประสงค์ขอรับเงินคืน [2020-03-30]อ่าน:[311]
110 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-26]อ่าน:[441]
111 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-03-20]อ่าน:[1651]
112 ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2020-03-16]อ่าน:[400]
113 ประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [2020-03-12]อ่าน:[630]
114 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [2020-03-05]อ่าน:[398]
115 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน พนักงานขับรถยน์ [2020-02-12]อ่าน:[488]
116 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2563 [2020-02-04]อ่าน:[384]
117 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [2020-01-03]อ่าน:[317]
118 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-12-06]อ่าน:[292]
119 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ/คนสวน [2019-11-28]อ่าน:[488]
120 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานบริการ/คนสวน [2019-11-21]อ่าน:[486]
121 การยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [2019-11-14]อ่าน:[439]
122 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-11-05]อ่าน:[318]
123 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[396]
124 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[283]
125 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-09-05]อ่าน:[331]
126 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 25662 [2019-08-07]อ่าน:[280]
127 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]อ่าน:[307]
128 เสนอประวัติผลงาน รางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2563 [2019-07-01]อ่าน:[301]
129 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2562 [2019-07-08]อ่าน:[299]
130 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-05]อ่าน:[2912]
131 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-04]อ่าน:[436]
132 งานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยาภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2019-05-30]อ่าน:[952]
133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-05-15]อ่าน:[4535]
134 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-05-07]อ่าน:[334]
135 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25662 [2019-04-04]อ่าน:[316]
136 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [2019-03-19]อ่าน:[485]
137 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-03-18]อ่าน:[693]
138 ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61) [2019-03-14]อ่าน:[1103]
139 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [0000-00-00]อ่าน:[586]
140 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-08]อ่าน:[549]
141 แบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ [2019-01-02]อ่าน:[1039]
142 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [2018-12-04]อ่าน:[578]
143 สรุปรายละเอียดโครงการและกิจกรรมปีงบ62 [2018-11-13]อ่าน:[492]
144 รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2018-11-07]อ่าน:[637]
145 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561 [2018-11-05]อ่าน:[417]
146 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [0000-00-00]อ่าน:[479]
147 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[398]
148 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 [2018-09-05]อ่าน:[400]
149 รายงานงบทดลองประจำเดือนกค [2018-08-07]อ่าน:[388]
150 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 [2018-07-03]อ่าน:[374]
151 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [2018-06-07]อ่าน:[548]
152 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[619]
153 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[581]
154 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[454]
155 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 และแบบสอบถามความพึงพอใจ [2018-03-05]อ่าน:[1254]
156 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู กพด. [2018-02-12]อ่าน:[834]
157 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[451]
158 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[311]
159 หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [2018-01-16]อ่าน:[471]
160 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [2017-12-06]อ่าน:[333]
161 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 [2017-12-06]อ่าน:[591]
162 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [2017-11-21]อ่าน:[743]
163 รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. [2017-11-13]อ่าน:[485]
164 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 [2017-11-10]อ่าน:[632]
165 รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [2017-10-12]อ่าน:[511]
166 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[445]
167 ขอเชิญประชุม [2017-09-19]อ่าน:[534]
168 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-09-14]อ่าน:[1094]
169 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[430]
170 รายงานสงป.301,สงป.302 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม2560 [2017-08-28]อ่าน:[660]
171 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" [2017-08-21]อ่าน:[495]
172 ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-08-16]อ่าน:[417]
173 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[443]
174 ด่วนที่สุด! คู่มือการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2017-08-01]อ่าน:[418]
175 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/60) [2017-07-26]อ่าน:[394]
176 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[461]
177 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[446]
178 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[439]
179 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2560 [2017-04-03]อ่าน:[461]
180 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ [2017-03-09]อ่าน:[739]
181 ข้อมูลผู้มีสิทธิและผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ [2017-02-28]อ่าน:[542]
182 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2560 [0000-00-00]อ่าน:[838]
183 แผนที่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล [2017-02-22]อ่าน:[768]
184 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [2016-12-28]อ่าน:[534]
185 รายละเอียดการสำรวจสุขภาพช่องปาก ผู้เคยรับบริการทันตกรรมจากหน่วยบริการทันตกรรมฯ พอ.สว. [2016-11-11]อ่าน:[472]
186 เชิญชวนรับชม รายการชุด "สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ" จำนวน 18 ตอน [2016-08-03]อ่าน:[872]
187 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559 [2016-08-01]อ่าน:[918]
188 เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย [2016-07-27]อ่าน:[820]
189 เผยแพร่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง"การยื่นขอเอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษา" [2016-06-27]อ่าน:[4150]
190 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน [2016-06-24]อ่าน:[1855]
191 ผังการออกข้อสอบ 5 สาระ [2016-06-10]อ่าน:[939]
192 แผนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 และคำอธิบายรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า 3 ระดับ [2016-05-12]อ่าน:[1269]
193 รายละเอียดโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1-2 [2016-05-10]อ่าน:[954]
194 Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย [2016-04-01]อ่าน:[1921]
195 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online [2016-04-01]อ่าน:[964]
196 ป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ [2016-04-01]อ่าน:[1265]
197 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-29]อ่าน:[613]
198 links เว็บไซต์ กศน.ตำบล [2016-03-29]อ่าน:[1156]
199 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-24]อ่าน:[726]
200 หนังสือเสริมชุด รู้ทันภัยพิบัติ เรื่องรับมือภัยแล้ง [2016-03-22]อ่าน:[870]
จำนวนทั้งหมด 204 ข้อมูล
page: 1 [2] 3
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558