:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
201 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-09-05]อ่าน:[394]
202 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 25662 [2019-08-07]อ่าน:[333]
203 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]อ่าน:[363]
204 เสนอประวัติผลงาน รางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2563 [2019-07-01]อ่าน:[386]
205 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2562 [2019-07-08]อ่าน:[379]
206 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-05]อ่าน:[3017]
207 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-04]อ่าน:[487]
208 งานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยาภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2019-05-30]อ่าน:[1106]
209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-05-15]อ่าน:[4652]
210 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-05-07]อ่าน:[393]
211 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25662 [2019-04-04]อ่าน:[435]
212 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [2019-03-19]อ่าน:[542]
213 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-03-18]อ่าน:[752]
214 ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61) [2019-03-14]อ่าน:[1249]
215 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [0000-00-00]อ่าน:[685]
216 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-08]อ่าน:[653]
217 แบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ [2019-01-02]อ่าน:[1235]
218 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [2018-12-04]อ่าน:[632]
219 สรุปรายละเอียดโครงการและกิจกรรมปีงบ62 [2018-11-13]อ่าน:[548]
220 รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2018-11-07]อ่าน:[688]
221 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561 [2018-11-05]อ่าน:[488]
222 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [0000-00-00]อ่าน:[595]
223 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[452]
224 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 [2018-09-05]อ่าน:[457]
225 รายงานงบทดลองประจำเดือนกค [2018-08-07]อ่าน:[501]
226 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 [2018-07-03]อ่าน:[427]
227 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [2018-06-07]อ่าน:[598]
228 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[742]
229 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[664]
230 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[564]
231 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 และแบบสอบถามความพึงพอใจ [2018-03-05]อ่าน:[1323]
232 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู กพด. [2018-02-12]อ่าน:[949]
233 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[503]
234 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[369]
235 หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [2018-01-16]อ่าน:[522]
236 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [2017-12-06]อ่าน:[378]
237 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 [2017-12-06]อ่าน:[639]
238 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [2017-11-21]อ่าน:[790]
239 รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. [2017-11-13]อ่าน:[535]
240 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 [2017-11-10]อ่าน:[689]
241 รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [2017-10-12]อ่าน:[562]
242 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[493]
243 ขอเชิญประชุม [2017-09-19]อ่าน:[579]
244 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-09-14]อ่าน:[1152]
245 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[475]
246 รายงานสงป.301,สงป.302 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม2560 [2017-08-28]อ่าน:[720]
247 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" [2017-08-21]อ่าน:[545]
248 ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-08-16]อ่าน:[522]
249 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[489]
250 ด่วนที่สุด! คู่มือการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2017-08-01]อ่าน:[472]
251 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/60) [2017-07-26]อ่าน:[461]
252 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[509]
253 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[489]
254 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[492]
255 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2560 [2017-04-03]อ่าน:[590]
256 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ [2017-03-09]อ่าน:[787]
257 ข้อมูลผู้มีสิทธิและผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ [2017-02-28]อ่าน:[593]
258 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2560 [0000-00-00]อ่าน:[891]
259 แผนที่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล [2017-02-22]อ่าน:[842]
260 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [2016-12-28]อ่าน:[594]
261 รายละเอียดการสำรวจสุขภาพช่องปาก ผู้เคยรับบริการทันตกรรมจากหน่วยบริการทันตกรรมฯ พอ.สว. [2016-11-11]อ่าน:[527]
262 เชิญชวนรับชม รายการชุด "สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ" จำนวน 18 ตอน [2016-08-03]อ่าน:[925]
263 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559 [2016-08-01]อ่าน:[973]
264 เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย [2016-07-27]อ่าน:[960]
265 เผยแพร่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง"การยื่นขอเอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษา" [2016-06-27]อ่าน:[4934]
266 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน [2016-06-24]อ่าน:[1910]
267 ผังการออกข้อสอบ 5 สาระ [2016-06-10]อ่าน:[1080]
268 แผนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 และคำอธิบายรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า 3 ระดับ [2016-05-12]อ่าน:[1330]
269 รายละเอียดโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1-2 [2016-05-10]อ่าน:[1039]
270 Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย [2016-04-01]อ่าน:[2771]
271 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online [2016-04-01]อ่าน:[1024]
272 ป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ [2016-04-01]อ่าน:[1310]
273 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-29]อ่าน:[667]
274 links เว็บไซต์ กศน.ตำบล [2016-03-29]อ่าน:[1320]
275 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-24]อ่าน:[775]
276 หนังสือเสริมชุด รู้ทันภัยพิบัติ เรื่องรับมือภัยแล้ง [2016-03-22]อ่าน:[923]
277 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-15]อ่าน:[675]
278 รวมข่าวประชาสัมพันธ์ งาน กพด. 2559 [2015-12-24]อ่าน:[3911]
279 รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 [2015-12-04]อ่าน:[897]
280 เอกสารที่เกี่ยวข้อง : การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [2015-08-03]อ่าน:[1294]
จำนวนทั้งหมด 280 ข้อมูล
page: 1 2 [3]
   

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566