สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist [2023-02-02]อ่าน:[36]
2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล [2023-02-01]อ่าน:[17]
3 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง [2023-02-01]อ่าน:[14]
4 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-31]อ่าน:[21]
5 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 [2023-01-24]อ่าน:[26]
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-23]อ่าน:[48]
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและเปลี่ยนแปลงสถานที่ เวลา สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอสารภี [2023-01-20]อ่าน:[57]
8 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับสู่ตลาดแรงงาน [2023-01-17]อ่าน:[21]
9 ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้ารบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ" [2023-01-13]อ่าน:[25]
10 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-11]อ่าน:[50]
11 ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 [2023-01-09]อ่าน:[23]
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-01-04]อ่าน:[80]
13 ประชาสัมพันธ์ International English Language Olympiad 2023 [2022-12-27]อ่าน:[40]
14 ประชาสัมพันธ์ รางวัล 2022 UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education [2022-12-27]อ่าน:[31]
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมภาพยนตร์ Monkeyโขนหนุมาน ,บัวผันฟันยับ [2022-12-27]อ่าน:[27]
16 รับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเร่ร่อน สังกัด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2022-12-23]อ่าน:[67]
17 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUNAN White Monkey [2022-12-21]อ่าน:[30]
18 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน [2022-12-15]อ่าน:[24]
19 ด่วนที่สุด! นามสงเคราะห์ สำนักงาน กศน. [2022-11-14]อ่าน:[82]
20 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานศิลปะเพื่อเข้าประกวดในงานนิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ [2022-11-14]อ่าน:[58]
21 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [2022-11-08]อ่าน:[82]
22 ประชาสัมพันธ์ โครงการรถโรงหนัง [2022-11-07]อ่าน:[60]
23 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม [2022-11-07]อ่าน:[65]
24 รับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ [2022-10-27]อ่าน:[2091]
25 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ [2022-10-21]อ่าน:[77]
26 ประชาสัมพันธ์งาน InfoComm Southeast Asia 2022 [2022-10-11]อ่าน:[100]
27 งบทดลองประจำเดือนกันยายน [2022-10-10]อ่าน:[78]
28 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [2022-09-16]อ่าน:[161]
29 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [0000-00-00]อ่าน:[164]
30 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2022-09-13]อ่าน:[91]
31 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน Education Leadesrs Forum ครั้งที่ 2 [2022-09-13]อ่าน:[67]
32 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม [2022-09-07]อ่าน:[215]
33 หลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย [2022-09-01]อ่าน:[87]
34 ด่วนที่สุด! งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 [2022-08-30]อ่าน:[109]
35 ด่วนที่สุด! งานมหากรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ [2022-08-30]อ่าน:[96]
36 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม [2022-08-15]อ่าน:[113]
37 ด่วนที่สุด! แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ [2022-08-05]อ่าน:[122]
38 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2022-07-18]อ่าน:[277]
39 งบทดลองประจำเดือนมิย [2022-07-08]อ่าน:[97]
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-21]อ่าน:[180]
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-15]อ่าน:[189]
42 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-06-13]อ่าน:[118]
43 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-02]อ่าน:[231]
44 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 [2022-05-05]อ่าน:[119]
45 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม [2022-04-04]อ่าน:[127]
46 ขอเชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [2022-03-29]อ่าน:[217]
47 งบทดลองประจำเดือนกพ. [2022-03-16]อ่าน:[157]
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ศศช/นักจัดการ/การเงิน) [2022-03-15]อ่าน:[1965]
49 ปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 5วัน [0000-00-00]อ่าน:[299]
50 ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ศศช./นักจัดการฯ/การเงิน) [2022-02-24]อ่าน:[2750]
51 งบทดลองประจำเดือนมกราคม [2022-02-11]อ่าน:[163]
52 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/65 [2022-02-01]อ่าน:[299]
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2022-02-01]อ่าน:[429]
54 แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศกำหนดวันที่และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ศศช/นักจัด/การเงิน [2022-02-02]อ่าน:[4689]
55 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์ประจำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ [2022-01-24]อ่าน:[229]
56 เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ [2022-01-07]อ่าน:[178]
57 งบทดลองเดือนธันวาคม [2022-01-17]อ่าน:[139]
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่ออน [2021-12-16]อ่าน:[684]
59 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564 [2021-12-09]อ่าน:[175]
60 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-12-02]อ่าน:[560]
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศเลื่อนสอบ ครูศศช/นักจัดการ/การเงิน [2021-11-25]อ่าน:[7753]
62 โรงแรมที่พักใกล้จุดจัดงาน กพด. ธันวาคม 2564 [2021-11-24]อ่าน:[520]
63 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ กศน.อำเภอแม่ออน [2021-11-23]อ่าน:[422]
64 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม [2021-11-11]อ่าน:[195]
65 ด่วนที่สุด! รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ศศช/นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานการเงิน [2021-11-08]อ่าน:[14902]
66 งบทดลองเดือนกันยายน2564 [2021-10-14]อ่าน:[220]
67 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. [2021-10-08]อ่าน:[765]
68 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-10-07]อ่าน:[315]
69 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-08]อ่าน:[245]
70 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2021-07-05]อ่าน:[680]
71 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม64 [2021-08-04]อ่าน:[205]
72 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น [2021-08-02]อ่าน:[271]
73 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-27]อ่าน:[717]
74 ด่วนที่สุด! ประกาศสอบ [2021-07-21]อ่าน:[659]
75 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-16]อ่าน:[724]
76 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 [2021-07-06]อ่าน:[253]
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน [2021-07-02]อ่าน:[519]
78 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-28]อ่าน:[323]
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-21]อ่าน:[318]
80 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [2021-06-10]อ่าน:[266]
81 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 [2021-06-07]อ่าน:[214]
82 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-03]อ่าน:[258]
83 เลื่อนกำหนดวันรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-04-19]อ่าน:[432]
84 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยน์ [2021-04-09]อ่าน:[409]
85 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07]อ่าน:[339]
86 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-08]อ่าน:[347]
87 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ [2021-02-17]อ่าน:[1382]
88 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 [2021-02-03]อ่าน:[422]
89 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-05]อ่าน:[388]
90 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [2020-12-07]อ่าน:[439]
91 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [0000-00-00]อ่าน:[529]
92 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 [2020-11-10]อ่าน:[430]
93 รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2020-11-04]อ่าน:[478]
94 การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน [2020-10-29]อ่าน:[604]
95 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) [2020-10-27]อ่าน:[503]
96 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) [2020-10-21]อ่าน:[432]
97 ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล การรับสมัครและลงทะเบียน ผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [2020-10-21]อ่าน:[453]
98 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[403]
99 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-06]อ่าน:[449]
100 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง [2020-09-28]อ่าน:[1110]
จำนวนทั้งหมด 204 ข้อมูล
page: [1] 2 3
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558