:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 ด่วนที่สุด! แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม [2024-02-21]อ่าน:[11]
2 ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง [2024-02-19]อ่าน:[20]
3 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย [2024-02-07]อ่าน:[43]
4 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [2024-02-08]อ่าน:[23]
5 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 [2024-02-08]อ่าน:[12]
6 รางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize ประจำปี 2566 [2024-01-11]อ่าน:[58]
7 รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 [2024-01-05]อ่าน:[51]
8 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลฯ ตำแหน่ง เลขาธิการ สกสค. [2024-01-02]อ่าน:[67]
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว [2023-12-27]อ่าน:[86]
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว [2023-12-27]อ่าน:[91]
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ [2023-12-25]อ่าน:[102]
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [2023-12-25]อ่าน:[72]
13 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 [2023-12-18]อ่าน:[130]
14 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [2023-12-13]อ่าน:[88]
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์์ [2023-12-12]อ่าน:[92]
16 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [2023-12-13]อ่าน:[85]
17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-12-07]อ่าน:[74]
18 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว [2023-12-07]อ่าน:[72]
19 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว [2023-12-07]อ่าน:[162]
20 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-27]อ่าน:[148]
21 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-27]อ่าน:[107]
22 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2023-11-27]อ่าน:[134]
23 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง [2023-11-27]อ่าน:[94]
24 เรื่อง แจ้งประกาศรายชื่อฯ เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนใต้ ครั้งที่ 14 [2023-11-24]อ่าน:[117]
25 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-11-23]อ่าน:[83]
26 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ [2023-11-23]อ่าน:[150]
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2023-11-21]อ่าน:[104]
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-20]อ่าน:[93]
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-20]อ่าน:[83]
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง [2023-11-20]อ่าน:[82]
31 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 [2023-11-14]อ่าน:[81]
32 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาว [2023-11-09]อ่าน:[88]
33 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม [2023-11-09]อ่าน:[145]
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู กพด.) จำนวน 3 อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ [2023-11-09]อ่าน:[168]
35 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง [2023-11-09]อ่าน:[173]
36 เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์บุคคลหรือองค์กร ฯ เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกโล่ประทาน [2023-10-04]อ่าน:[160]
37 รายงานเงินทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 [2023-10-04]อ่าน:[177]
38 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ [2023-09-20]อ่าน:[177]
39 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ ทุน IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66 [2023-09-12]อ่าน:[182]
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ [2023-09-11]อ่าน:[177]
41 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 [2023-09-07]อ่าน:[151]
42 ประกาศ สรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ [2023-08-29]อ่าน:[169]
43 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ (ครูตำบล/ครูศศช./จพ.พัสดุ/จพ.การเงิน) [2023-08-25]อ่าน:[842]
44 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2566 [2023-08-07]อ่าน:[146]
45 ประกาศ กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ [2023-08-07]อ่าน:[916]
46 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ [2023-08-04]อ่าน:[246]
47 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 [2023-08-04]อ่าน:[231]
48 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดในชายแดนภาคใต้ [2023-07-19]อ่าน:[340]
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย [2023-07-18]อ่าน:[453]
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การะประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป [2023-07-14]อ่าน:[1819]
51 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 [2023-07-12]อ่าน:[159]
52 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 [2023-07-10]อ่าน:[94]
53 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน [2023-07-07]อ่าน:[915]
54 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย [2023-07-05]อ่าน:[149]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-06-28]อ่าน:[215]
56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง [2023-06-28]อ่าน:[213]
57 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2023-06-26]อ่าน:[12472]
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-06-26]อ่าน:[134]
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-06-21]อ่าน:[120]
60 ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย APEC-Australia Women in Research Fellowship ประจำปี 2566 [2023-06-19]อ่าน:[87]
61 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง [2023-06-15]อ่าน:[124]
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-06-15]อ่าน:[312]
63 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ รางวัล UNESCO [2023-06-15]อ่าน:[106]
64 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" [2023-06-15]อ่าน:[81]
65 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Live Your Idea Natter ของสำนักงาน ก.พ.ร. [2023-06-13]อ่าน:[94]
66 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง สพร. และเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและองค์กรพันธมิตร ครั้งที่ 2 (โครงการ Tech for Gov Gen II) [2023-06-13]อ่าน:[89]
67 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) [2023-06-13]อ่าน:[97]
68 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง [2023-06-13]อ่าน:[102]
69 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [2023-06-08]อ่าน:[101]
70 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ [2023-05-26]อ่าน:[176]
71 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID [2023-05-25]อ่าน:[136]
72 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ [2023-05-19]อ่าน:[140]
73 การประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ [2023-05-19]อ่าน:[177]
74 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด [2023-04-18]อ่าน:[153]
75 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-05-10]อ่าน:[138]
76 รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2566 [2023-05-09]อ่าน:[110]
77 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการรุ่นที่ 19 [2023-05-09]อ่าน:[155]
78 ไทยมีงานทำ [2023-05-05]อ่าน:[201]
79 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) สังกัด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-05-01]อ่าน:[123]
80 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 [2023-04-27]อ่าน:[177]
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย [2023-04-26]อ่าน:[173]
82 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขัน "วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย" ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย "แฮปปี้...สูงวัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2023-04-18]อ่าน:[124]
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน การสอบสัมภาษณ์ครูในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2023-04-10]อ่าน:[196]
84 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-04-07]อ่าน:[135]
85 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. [2023-03-15]อ่าน:[349]
86 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-03-15]อ่าน:[212]
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2023-03-14]อ่าน:[150]
88 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ [0000-00-00]อ่าน:[158]
89 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ [2023-03-08]อ่าน:[195]
90 ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566 [2023-02-20]อ่าน:[161]
91 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย [2023-02-15]อ่าน:[232]
92 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 [2023-02-09]อ่าน:[203]
93 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist [2023-02-02]อ่าน:[232]
94 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล [2023-02-01]อ่าน:[154]
95 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง [2023-02-01]อ่าน:[140]
96 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-31]อ่าน:[138]
97 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 [2023-01-24]อ่าน:[241]
98 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-23]อ่าน:[267]
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและเปลี่ยนแปลงสถานที่ เวลา สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอสารภี [2023-01-20]อ่าน:[198]
100 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับสู่ตลาดแรงงาน [2023-01-17]อ่าน:[444]
จำนวนทั้งหมด 296 ข้อมูล
page: [1] 2 3
   

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566