:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ [2023-05-26]อ่าน:[28]
2 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID [2023-05-25]อ่าน:[17]
3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ [2023-05-19]อ่าน:[28]
4 การประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ [2023-05-19]อ่าน:[22]
5 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด [2023-04-18]อ่าน:[32]
6 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-05-10]อ่าน:[52]
7 รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2566 [2023-05-09]อ่าน:[24]
8 ไทยมีงานทำ [2023-05-05]อ่าน:[35]
9 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) สังกัด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-05-01]อ่าน:[43]
10 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 [2023-04-27]อ่าน:[28]
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย [2023-04-26]อ่าน:[47]
12 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขัน "วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย" ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย "แฮปปี้...สูงวัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2023-04-18]อ่าน:[39]
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน การสอบสัมภาษณ์ครูในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2023-04-10]อ่าน:[62]
14 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-04-07]อ่าน:[49]
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. [2023-03-15]อ่าน:[191]
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-03-15]อ่าน:[90]
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2023-03-14]อ่าน:[75]
18 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ [0000-00-00]อ่าน:[48]
19 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ [2023-03-08]อ่าน:[101]
20 ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566 [2023-02-20]อ่าน:[79]
21 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย [2023-02-15]อ่าน:[132]
22 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 [2023-02-09]อ่าน:[66]
23 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist [2023-02-02]อ่าน:[134]
24 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล [2023-02-01]อ่าน:[71]
25 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง [2023-02-01]อ่าน:[60]
26 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-31]อ่าน:[57]
27 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 [2023-01-24]อ่าน:[71]
28 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-23]อ่าน:[151]
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและเปลี่ยนแปลงสถานที่ เวลา สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอสารภี [2023-01-20]อ่าน:[100]
30 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับสู่ตลาดแรงงาน [2023-01-17]อ่าน:[146]
31 ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้ารบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ" [2023-01-13]อ่าน:[110]
32 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2023-01-11]อ่าน:[156]
33 ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 [2023-01-09]อ่าน:[58]
34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ [2023-01-04]อ่าน:[113]
35 ประชาสัมพันธ์ International English Language Olympiad 2023 [2022-12-27]อ่าน:[70]
36 ประชาสัมพันธ์ รางวัล 2022 UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education [2022-12-27]อ่าน:[58]
37 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมภาพยนตร์ Monkeyโขนหนุมาน ,บัวผันฟันยับ [2022-12-27]อ่าน:[59]
38 รับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเร่ร่อน สังกัด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2022-12-23]อ่าน:[105]
39 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUNAN White Monkey [2022-12-21]อ่าน:[58]
40 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน [2022-12-15]อ่าน:[52]
41 ด่วนที่สุด! นามสงเคราะห์ สำนักงาน กศน. [2022-11-14]อ่าน:[118]
42 ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานศิลปะเพื่อเข้าประกวดในงานนิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ [2022-11-14]อ่าน:[87]
43 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [2022-11-08]อ่าน:[159]
44 ประชาสัมพันธ์ โครงการรถโรงหนัง [2022-11-07]อ่าน:[92]
45 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม [2022-11-07]อ่าน:[99]
46 รับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ [2022-10-27]อ่าน:[2124]
47 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ [2022-10-21]อ่าน:[105]
48 ประชาสัมพันธ์งาน InfoComm Southeast Asia 2022 [2022-10-11]อ่าน:[132]
49 งบทดลองประจำเดือนกันยายน [2022-10-10]อ่าน:[110]
50 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [2022-09-16]อ่าน:[198]
51 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2565 [0000-00-00]อ่าน:[204]
52 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2022-09-13]อ่าน:[135]
53 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน Education Leadesrs Forum ครั้งที่ 2 [2022-09-13]อ่าน:[100]
54 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม [2022-09-07]อ่าน:[247]
55 หลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย [2022-09-01]อ่าน:[124]
56 ด่วนที่สุด! งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 [2022-08-30]อ่าน:[135]
57 ด่วนที่สุด! งานมหากรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ [2022-08-30]อ่าน:[126]
58 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม [2022-08-15]อ่าน:[146]
59 ด่วนที่สุด! แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ [2022-08-05]อ่าน:[159]
60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2022-07-18]อ่าน:[330]
61 งบทดลองประจำเดือนมิย [2022-07-08]อ่าน:[128]
62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-21]อ่าน:[212]
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-15]อ่าน:[249]
64 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-06-13]อ่าน:[201]
65 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู กพด. กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา [2022-06-02]อ่าน:[309]
66 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 [2022-05-05]อ่าน:[164]
67 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม [2022-04-04]อ่าน:[157]
68 ขอเชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [2022-03-29]อ่าน:[248]
69 งบทดลองประจำเดือนกพ. [2022-03-16]อ่าน:[187]
70 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ศศช/นักจัดการ/การเงิน) [2022-03-15]อ่าน:[2076]
71 ปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 5วัน [0000-00-00]อ่าน:[326]
72 ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ศศช./นักจัดการฯ/การเงิน) [2022-02-24]อ่าน:[2783]
73 งบทดลองประจำเดือนมกราคม [2022-02-11]อ่าน:[187]
74 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/65 [2022-02-01]อ่าน:[332]
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2022-02-01]อ่าน:[452]
76 แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศกำหนดวันที่และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ศศช/นักจัด/การเงิน [2022-02-02]อ่าน:[4761]
77 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์ประจำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ [2022-01-24]อ่าน:[255]
78 เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ [2022-01-07]อ่าน:[203]
79 งบทดลองเดือนธันวาคม [2022-01-17]อ่าน:[163]
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่ออน [2021-12-16]อ่าน:[758]
81 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564 [2021-12-09]อ่าน:[200]
82 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-12-02]อ่าน:[629]
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศเลื่อนสอบ ครูศศช/นักจัดการ/การเงิน [2021-11-25]อ่าน:[7802]
84 โรงแรมที่พักใกล้จุดจัดงาน กพด. ธันวาคม 2564 [2021-11-24]อ่าน:[586]
85 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ กศน.อำเภอแม่ออน [2021-11-23]อ่าน:[459]
86 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม [2021-11-11]อ่าน:[222]
87 ด่วนที่สุด! รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ศศช/นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานการเงิน [2021-11-08]อ่าน:[15059]
88 งบทดลองเดือนกันยายน2564 [2021-10-14]อ่าน:[253]
89 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. [2021-10-08]อ่าน:[806]
90 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2021-10-07]อ่าน:[354]
91 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-08]อ่าน:[276]
92 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2021-07-05]อ่าน:[714]
93 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม64 [2021-08-04]อ่าน:[231]
94 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น [2021-08-02]อ่าน:[335]
95 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-27]อ่าน:[756]
96 ด่วนที่สุด! ประกาศสอบ [2021-07-21]อ่าน:[699]
97 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ/พัสดุ/ธุรการ [2021-07-16]อ่าน:[773]
98 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 [2021-07-06]อ่าน:[285]
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน [2021-07-02]อ่าน:[569]
100 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [2021-06-28]อ่าน:[379]
จำนวนทั้งหมด 226 ข้อมูล
page: [1] 2 3
   

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566